fbpx
Nilssons Stenhuggeri & Gravvårdsfabrik AB 1901 - 2020

Montering

Baserad på CGK:s rekommendationer
Stående gravsten monteras på sockel, dold eller synlig, så att den är väl förankrad i marken. Normalt utgör förankringen under mark ca 30% av vårdens höjd över mark.

Stenen skall vara monterad så att den med lätthet kan demonteras för service eller annat eventuellt arbete på eller i anslutning till gravplatsen. Stenens olika delar – sockel, textsten (livsten), ev kapitäl eller pelare sammanfogas med rostfria ståldubbar. Kräver markförhållandena att särskilt tjälskjutande material skall finnas under jord skall detta finnas tillgängligt i anslutning till begravningsplatsen.

Vi levererar med en betongsockel i fyra längder om 50, 60, 80 och 100 cm.

Renovering

Att renovera innebär att återskapa ett nära nog ursprungligt skick eller ett likvärdigt utförande som fanns vid nytillverkningen. Renovering på gravstenar utförs oftast i samband med textkomplettering men kan förekomma som separata beställningar.

Gravstenar, som funnits på en gravplats under en tid, påverkas av yttre faktorer som sol, regn, nedfall, bevattning eller arbeten (gräsklippning, trimning, klippning, snöröjning etc.) med maskiner och fordon vid eller i närheten. Stenen påverkas genom blekning och/eller missfärgning samt mekaniska skador.