fbpx
Nilssons Stenhuggeri & Gravvårdsfabrik AB 1901 - 2020

Hantering

Hantering innefattar ned- och uppmontering, transporter, normala för- och efterarbeten samt garanti/försäkring av hanterad egendom. Hantering måste ske med aktsamhet, särskilt då det gäller äldre stenar, då de ofta är utförda i ett sprödare material.

Vad som ingår i arbetena skall framgå av den bekräftelse, som kunden erhåller före uppdragets utförande eller måste anges särskilt om det avviker från vad som normalt ingår i liknande uppdrag.

En okulärbesiktning måste ske före nedmontering så att eventuella skador kan noteras samt att den montering, som tidigare skett, kontrolleras så att den uppfyller den säkerhet, som fastställts av gravrättsupplåtaren eller rekommenderas av CGK (Centrala Gravvårdskommittén) och GRO.

Ansvaret och garantin för hantering, transport och utfört arbete åvilar den som åtar sig uppdraget.

hantering