fbpx
Nilssons Stenhuggeri & Gravvårdsfabrik AB 1901 - 2020

Rengöra gravsten

rengoring

Natursten är ett naturmaterial, som är beständigt och inte påverkas nämnvärt av tiden men ändå kräver aktsamhet och omvårdnad för att bibehålla sitt utseende och karaktär.

Enligt kulturminneslagen måsten en begravningsplats vårdas och detta gäller i hög grad gravstenen. För äldre gravstenar gäller särskilda regler och de bör hanteras med stor omsorg och försiktighet då de utgör viktiga inslag för sin tidsperiod.

Genom regelbunden (helst årligen) rengöring kan stenen behålla ursprungligt utseende och karaktär. Olika typer av sten har olika känslighet för olika rengöringsmedel och metoder.

Grovt kan stensorterna indelas i silikatsten (granitlika typer av sten) och karbonatsten (marmor och kalksten). Är du osäker bör du tag reda på vilken typ av material gravstenen består av, särskilt vid äldre kulturgravsten, bör kunnig person rådfrågas.

Vi på Nilssons Stenhuggeri finns tillgängliga för råd och anvisningar. Företrädare för kulturvårdande myndighet på länsstyrelsen eller via förvaltningen på begravningsplatsen kan förmedla kontakter för att förhöra dig om gravstenens status vid kulturinventeringen. Via Stenindustrins hemsida kan du också finna kontakter www.sten.se

Allmänt vid tvättning förgyllda och målade texter och dekorer:

• vid tvättningen måste största försiktighet iakttagas då text och dekor lätt kan skadas.

• använd i första hand naturligt milda och naturvänliga tvättmedel helst såpa eller Allrent samt en mjuk borste

• nyttja försiktighetsprincipen och använd inte mer kraft och resurser än nödvändigt och undvik högtryckstvätt

Vid tvättning av stenar som inte har någon målad eller förgylld text eller dekor kan en mer tuff rengöring användas.

Vid arbete med äldre gravstenar (mer än 100 år och äldre än 60 år, framför allt karbonatstenar) måste större hänsyn tagas till bevarandevärda gravstenar.

Kontakta därför ansvariga för begravningsplatsen och i förekommande fall den kulturvårdande myndigheten för rådgörande om eventuell klassning ur kulturhistorisk synvinkel. Fråga på vilket sätt det tilltänkta arbetet kan eller bör utföras.

Vi frågor kring speciella material eller metoder samt vilka medel som kan vara skadliga och vilka som kan rekommenderas står vi på Nilssons Stenhuggeri gärna till tjänst för råd och anvisning eller ev. hänvisning.

Nilsson ren sten_56732_0