fbpx
Nilssons Stenhuggeri & Gravvårdsfabrik AB 1901 - 2020

Renovera gravsten, restaurering, omarbetning och återanvändning

1

Renovera gravsten

Att renovera en gravsten innebär att återskapa ett nära nog ursprungligt skick eller ett likvärdigt utförande som fanns vid nytillverkningen. Renovering på gravstenar utförs oftast i samband med textkomplettering men kan förekomma som separata beställningar.

Gravstenar, som funnits på en gravplats under en tid, påverkas av yttre faktorer som sol, regn, nedfall, bevattning eller arbeten (gräsklippning, trimning, klippning, snöröjning etc.) med maskiner och fordon vid eller i närheten. Stenen påverkas genom blekning och/eller missfärgning samt mekaniska skador.

En regelbunden rengöring förhindrar missfärgning medan exempelvis solens påverkan med blekning inte kan undvikas om placeringen är sådan att den utsätts för direkt solsken. Olika material har olika egenskaper och påverkas mer eller mindre av ovanstående.

Renovera gravstenens ilagda (färg eller guld) texter och dekorer tillhör ett återkommande underhåll.

Upphöjda texter med finhuggna ytor kring texter och dekorer renoveras oftast om text skall kompletteras och där de finhuggna ytorna går samman.

Finhuggna eller gradhuggna ytor kan oftast renoveras genom omarbetning.

Blästrade, grovslipade, finslipade eller polerade ytor kan oftast omarbetas med samma metod som vid det ursprungliga utförandet.

Flammade, råhuggna eller kilade (klovytor) ytor rengöres endast genom tvättning och bör inte blästras då materialet därmed mister sitt kristalliniska utseende.

Hur länge texten/dekoren bevarar sitt utseende eller efter hur lång tid den måste renoveras beror på en rad olika faktorer som exempelvis:

• gravstenens utsatthet för sol, regn, blåst

• gravstenens miljö med träd, häckar, gräs eller grusytor m.m.

• materialets egenskaper – porositet, minimalsammansättning, hårdhet, vattenupptagningsförmåga m.m.

• regelbundet underhåll som rengöring etc.

Restaurering

Restaurering innebär att återskapa (nytillverka) en skadad eller förstörd gravsten till dess ursprungliga utförande. Hantverksmetoder som använts vid den ursprungliga tillverkningen bör eftersträvas. Val av dekor och textutförande bör följa vad som var normalt vid den tidsperiod då vården tillverkades – så kallade årsringar.

Omarbetning

Omarbetning innebär att stenens textyta arbetas om genom omslipning eller motsvarande och att stenen återgraveras med befintlig och/eller ny text och dekor. Ofta händer detta i samband med ett icke planerat frånfälle i familjen eller när ytterligare en generation ska nyttja samma gravplats och där befintlig sten skall användas.

I detta sammanhang bör dekor-, text- och stilval utföras på likvärdigt sätt som före omarbetningen.

Återanvändning

Återanvändning är egentligen samma sak som omarbetning men då en gravsten återlämnats till gravrättsupplåtaren eller då gravrättsinnehavaren överlåtit gravstenen till ett stenhuggeri i samband med att gravrätten upphört.

Gravstenen användes sedan av ny gravrättsinnehavare.