fbpx
Nilssons Stenhuggeri & Gravvårdsfabrik AB 1901 - 2020

Textkomplettering

textkomplettering

Textkomplettering tillhör den vanligaste anledningen till att ett stenhuggeri anlitas.

För att arbetet ska bli väl utfört och att gravörer och övrig personal ska få en bra arbetsmiljö bör stenen om möjligt transporteras till stenhuggeriet. Är stenen jordfast och väldigt stor får naturligtvis en övervägning ske mellan kostnader och risker vilket som är bäst.

Före en textkomplettering måste stenen rengöras för borttagning av smuts som sand, jord samt ev. alger, mossor och lavar etc.
Se avsnitt ”Rengöring, underhåll och renovering”.

Komplettering av text sker på samma sätt som vid textsättning av en ny gravsten.

Ur estetisk och kulturell synpunkt är det viktigt att all textsättning sker med det textutförande (texttyp, storlek och spärrning) och typsnitt som den äldre texten på stenen har och att detta utförs med den teknik och hantverksmetod som användes när gravvården ursprungligen tillverkades.

Vid komplettering av ny text på en befintlig gravsten blir ofta skillnaden mellan den nya och befintliga texten stor. Det räcker oftast inte med bara en tvättning/rengöring då sol, väder, bevattning etc. har blekt och missfärgat stenen. Det är viktigt att äldre text och dekor får en renovering/restaurering för att återskapa samma nyans och kontrast som kring den nya texten.

Målad eller förgylld text och dekor bör få ny iläggning.

Upphöjd text och dekor bör få nyansrenovering av ytan runt själva texten/dekoren genom omarbetning – omhuggning alt. omskärning/blästring (omskärning vid svart diabas) etc.

Efter arbetena bör stenen åter rengöras från eventuella partiklar av sten- och blästerdamm.

Vid återmontering skall kontroll av säkerheten åter göras så att gravstenen inte utgör någon fara för den som besöker platsen eller uppehåller sig i närheten.

OBS! Befintliga texter och dekorer bör alltid renoveras i samband med kompletteringar då det annars utseendemässigt kan bli stora avvikelser mellan den nya och gamla texten.

När befintliga förgyllda eller målade texter/ dekorer inte ska renoveras måste stor försiktighet iakttagas vid rengöring så att dessa inte onödigtvis skadas.